[Radtour Nord2]

De geschiedenis van Dorsten - Station 34: De Romeinse legerkampen.

Het 34. station der geschiedenis herinnert aan de sporen van de romeinse legioensoldaten. Holsterhausen was eens de grens tussen het romeinse rijk en Germania. Omstreeks het jaar nul probeerden de romeinen Germania te veroveren. In deze tijd trokken romeinse legioenen op langs de lippe en sloegen in Holsterhausen hun kamp op.

De eerste sporen werden in de jaren 20 en 30 van de afgelopen eeuw ontdekt. Bij een afgraving van een groot gebied in de mark Kreskenhof van 2000 tot 2002 werden ongeveer 6000 voorwerpen geregistreerd. Aan deze tijd der Romeinen herinnert nu een geschiedenisbord waaraan door leerlingen van het gymnasium Petrinum vorm werd gegeven. Het werd opgesteld op de plaats van een der meer dan tien romeinse legerkampementen in Holsterhausen.

Het nieuwe geschiedenisbord staat aan de straat "Zum Aap" ter hoogte van de kruizing met de oude spoorlijn.- het is dus eenvoudig met de fiets te bereiken. Een kleine pause tijdens het fietsen is de moeite waard! Het staat op de plaats van een der meer dan tien legerkampementen in Holsterhausen. Sinds 1927 is ondertussen vastgesteld dat er veel meer dan tien legerkampementen in Holsterhausen waren.Keizer Augustus - zijn heerschappij strekte zich bij tijden uit tot in onze streek.

seit 12 v. Chr.

_

De Romeinen legden in de volgende jaren in Holsterhausen zogenaamde legerkampementen aan die een beschermimg hadden door een aarden wal en een greppel met aangespitste palen. Zij boden plaats aan een tot twee legioenen(6000-12000 man).

9 n. Chr.

_

Hoewel zij zich pas in het jaar 16 definitief tot achter de rijn terugtrekken verliest Holsterhausen na de veldslacht van Varus zijn betekenis voor de Romeinen.

50-60

_

De Germanen nemen bezit van het door de Romeinen ontgonnen en geegaliseerte gebied. Er ontstaat een kleine nederzetting die in de daarop volgende eeuwen meermaals van plaats veranderde en op zijn laatst in de 5. eeuw werd verlaten.

De Hindenburgdam verbindt Sylt met het vasteland

Romeinse munten - gevonden bij de jongste opgravingen.

_

1927

_

De geschiedenis van de vindplaats begint met de ontdekking van vier loopgraven uit de laatromeinse tijd ten zuiden van het tegenwoordige pompstation. Tijdens het bewerken van het land in het gebied Kreskenhof wordt in 1934 een romeinse gouden munt aan het daglicht gebracht.

1952

_

Na de vondst van een amphora in centrum van het dorp worden daar opgravingen verricht, die leidden tot de ontdekking van greppels om een areaal van ongeveer 54 ha. Archaelogen hebben daaruit een legerkampement van de Romeinen gereconstrueerd.

De eerste 'Trabbi' Trabant 601 rolt van de lopende band in Zwickau.

Een amphora - gevonden bij bouwaktiviteiten in Holsterhausen.

_

1964

_

Bij arbeid aan de riolering in de streek Kreskenhof wordt een greppel aangetroffen die scherven van romeinse amphoras bevat. Deze vondst is meer dan dertig jaar later aanleiding tot een afgraving over de grootste oppervlakte van de provinciaal-romeinse archeologie in Westfalen.

1999 - 2000

_

Bij de opgravingen in het Koldenveld kan nog een legerkampement worden aangetoond. Naast veldovens zijn er sporen van een germaanse verspreide nederzetting in de 2. en 3. eeuw na Christus..

In de hele wereld wordt het nieuwe millennium met veel vertoon begroet.

_

2000 - 2002

_

De opgravingen aan de Kreskenhof leveren ongeveer 6000 voorwerpen die passen bij nederzettingen uit de tijd der romeinse keizers en de vroege middeleeuwen. Na afsluiting van de opgravingen staat vast dat er in Holsterhausen minstens tien romeinse legerkampementen hebben bestaan.

Archaelogen aan het werk.

2006

_

Van maart tot september worden verdere opgravingen in het bouwgebied "Am Dickhofsbusch" verricht. Scherven van geimporteerd romeins keramiek toont aan dat de hier later gevestigde Germanen kontakt onderhielden met de Romeinen aan de andere zijde van de rijn. Er werd ook een boerenhofstede uit de 7. tot 9. eeuw en een uit de 10. to 11. eeuw ontdekt.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 07 Mei 2010.

Adresse - Zum Aap ( de oude spoorweg).

Geodaten - 51°40'28.03 6°56'12.18Feierliche Übergabe am 07. Mai 2010

Plechtige onthulling op 07 mei 2010.

Ter verhoging van de stemming zongen leerlingen van de lagere school met begeleiding van een gitaar.

Burgemeester mevrouw Christel Briefs onthulde officieel het nieuwe bord.

De heer Rudolf Altkamp, leider van het Romeinenmuseum in Haltern, sprak over de invloed van de Romeinen op Dorsten.

Herr Dr. Rudolf Altkamp, Leiter des Römermuseums in Haltern, redete über den Einfluss der Römer auf Dorsten.

De plechtige onthulling.

De leerlingen van de werkgroep voor geschiedenis.

Het feest in de pastorie van St. Antonius.

De leerlingen presenteerden kleine hapjes.