[Radtour Nord1]

Historia Dorsten - Stacja 20: Herrlichkeit Lembeck ( Wspanialosc Lembeck)

Herrlichkeit istniało przez wiele stuleci, aż do 1803 r. Na tym terenie powstały wójtostwa Altschermbeck i Lembeck, których urząd od 1825 r. znajdował się w Wulfen.

Późniejszy urząd Hervest-Dorsten również miał swoją administrację w Wulfen w starym Urzędzie Stanu Cywilnego do 1938 roku.
Dlatego też w 2004 roku w Lembeck nie powstała stacja historyczna, lecz obok szkoły Matthäusschule, gdzie do 1981 roku znajdował się stary Urząd Stanu Cywilnego.Antwerpia staje się miastem hanzeatyckim

Zamek Lembeck

_

1315

_

Właściciel Otto von Ahaus przekazuje biskupowi Münster jako suwerenowi terytorium późniejszego lenna Lembeck, obejmującego wsie parafialne Altschermbeck, Erle, Hervest, Holsterhausen, Lembeck, Rhade i Wulfen.

14. Jh.

_

Książę-biskup przekazał panom z Lembeck posiadlosc Herrlichkeit. Niższą jurysdykcję sprawowali tu do 1803 roku. Na południu Lippe stanowi granicę z kolońskim Vest Recklinghausen, na zachodzie posiadłość graniczy z księstwem Kleve, na północy i wschodzie otoczona jest przez książęce biskupstwo Münster.

William Shakes­peare schreibt „Richard III”.

William Szekspir pisze «Richard III».

_

1592

_

Mathias von Westerholt, pan na Lembeck, wydaje "Herrlichkeitsordnung", który reguluje życie kościelne i gospodarcze oraz obronę terytorium.

1812

_

W czasie wojen napoleońskich następuje podział na "Gminę (Bürgermeisterei) Lembeck" (Hervest, Lembeck, Wulfen) i "Gminę Altschermbeck" (Altschermbeck, Erle, Holsterhausen, Rhade).

1813

_

Po klęsce Napoleona tereny dawnego księstwa Lembeck przypadają Prusom i zostają w 1816 r. włączone do nowo utworzonego powiatu Recklinghausen.

Boliwia staje się niepodległą republiką pod rządami prezydenta Bolivara.

_

1825

_

Siedziba wspólnie zarządzanych burmistrzów Altschermbeck i Lembeck zostaje przeniesiona z zamku Lembeck do Wulfen.

Stara siedziba urzędowa w Wulfen 1877 - 1907

1841

_

Nowy statut przewiduje przekształcenie wójtostw Altschermbeck i Lembeck w urzędy. Poszczególne wspólnoty otrzymują swoich własnych liderów wspólnoty.

Nowy budynek urzedu w Wulfen 1907 - 1938

1929

_

Urzędy Lembeck i Altschermbeck zostają rozwiązane i połączone w nowy urząd Hervest-Dorsten, na czele którego stoi burmistrz.

Japonia rozpoczyna wojne z Chinami.

Filia urzędów Lembeck i Altschermbeck w Holsterhausen 1914 - 1938

_

1937

_

Miasto Dorsten zostaje włączone do powiatu Hervest-Dorsten, zachowując swoje prawa miejskie. W 1938 roku administracja powiatu zostaje przeniesiona z Wulfen do Hervest.

1943

_

Hervest i Holsterhausen zostają włączone do miasta Dorsten.

1975

_

Samodzielne do tej pory gminy Lembeck, Rhade i Wulfen, jak również Emmelkamp z gminy Altschermbeck zostają włączone do miasta Dorsten. Altschermbeck przypisany jest do gminy Schermbeck, Erle do gminy Raesfeld. Do dziś nazwa "Herrlichkeit Lembeck" jest wciąż żywa w świadomości mieszkańców.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 16 wrzesnia 2004

Adresse - Ulica Dülmener 40, 46286 Dorsten - Szkoła Matthäus

Geodaten - 51°43'14.9 7°00'58.7Uroczyste przekazanie w dniu 16.09.2004 r.

W czwartek 16 września 2004 r. burmistrz miasta Dorsten Lambert Lütkenhorst otworzył stację historii

z wieloma gośćmi.

Orkiestra dęta Wulfen

Herby byłych gmin wchodzących w skład Herrlichkeit

Na południowej stronie pawilonu szkoły Matthäus znajdują się herby dawnych gmin Herrlichkeit, urzedu Hervest-Dorsten i miasta Dorsten.

Granice Herrlichkeit

Granice 7 gmin Herrlichkeit Lembeck, czyli urzedow Lembeck i Altschermbeck oraz urzadu Hervest-Dorsten (do 1929 roku bez Dorsten), ważne do 1975 roku.

W zbiorniku wodnym granice 7 stowarzyszonych gmin zostały utworzone z wielu kamieni.