De geschiedenis van Dorsten - station 35: De rechtspraak van het kantongerecht Dorsten.

Het "geschiedenisbord - station : De rechtspraak", heeft zijn plaats gekregen rechts van het gebouw van het kantongerecht Dorsten (gezien vanaf de straat "Alter Postweg"). Op het bord zijn het tegenwoordige gebouw van het kantongerecht Dorsten en ook de voormalige rechtbank aan de Lippestrasse afgebeeld. De geschiedenis van de justitie in Dorsten wordt bovendien geillustreerd met een houtsnede "Waterproef" uit de 16. eeuw en het "Wahmann Urteil" uit het jaar 1699. Op bord zijn de gebeurtenissen in de geschiedenis van de justitie in Dorsten over de jaartallen verbonden met de gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis.In Lübeck richt een brand grote schade aan.

_

1251

_

Met het verlenen van stadsrechten staat de aartsbisschop van Keulen, Konrad von Hochstaden, als landsvoogd Dorsten het recht toe zelf rechtspraak uit te oefenen.

1432

_

In het "liber statutorem oppidi Dursten" (boek van de statuten van de versterkte plaats Dursten) worden sinds dit jaar alle regels en statuten van de stad die de rechten en plichten van de burgers en amtenaren beschrijven, verzameld.

1577

_

Keurvorst Salentin regelt het verwarrende recht in het land (de provincie) opnieuw. In Dorsten bestaan zes verschillende rechtbanken. De nieuwe bepalingen blijven tot 1803 van kracht.

De Nederlanden roepen zich uit tot republiek.

De waterproef, houtsnede uit de 16. eeuw.

_

1588

_

De van hekserij beschuldigde weduwe van burgemeester Burich moet in de slotgracht van het slot Lembeck de "wtaerproef" ondergaan en sterft door de daaropvolgende marteling.

Het

1699

_

De "kannibaal" Franz Wahmann wordt volgens de "rechtspraak voor uiterst schaamteloze daden" van Karel V, ter dood veroordeeld en terechtgesteld.

1809

_

De invoering van de "Code Napoleon" had de vorming van een "vredesrechtbank" tot gevolg.

1815

_

Met de overname door Pruissen krijgt de stad een "Koninkliik-Pruisische rechbank voor de provincie en de stad".

De hoogste rechtbank voor het rijk in Leipzig neemt de arbeit op.

_

1879

_

De regionale rechtbank die in 1851 van Recklinghausen naar Dorsten werd overgebracht, gaat verder als "Koninklijk-Pruisisch kantongerecht". Onder deze rechtbank vallen: de stad Dorsten en de landgemeenten Altendorf-Ulfkotte, Altschermbeck, Erle, Hervest, Holsterhausen, Kirchhellen, Lembeck, Marl, Polsum, Rhade en Wulfen.

De rechtbank in de Lippestrasse.

1929

_

Het kantongerecht, dat voorheen aan de Lippestrasse en de markt gelokaliseerd was, verhuist naar het nieuwe gebouw aan de "Alter Postweg". Tot op heden is het gebouw vrijwel gelijk gebleven.

1952

_

De nabij gelegen stad Marl krijgt een eigen kantongerecht, zodat die stad onttrokken wordt aan de regio van het kantongerecht van Dorsten, net zoals dit in 1978 ook gebeurt met Altschermbeck, Erle en Kirchhellen.

In Noord-Ierland breekt de burgeroorlog uit tussen karholieken en protestanten.

_

1969

_

In dit jaar wordt de in de lekenrechtbank gehuisveste gevangenis, die van 1862 tot 1945 aan de Ostwall stond, gesloten.

2010

_

De regio die onder het kantongerecht valt is identiek met het stadsgebied.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 15 September 2010

Adresse - Het kantongerecht aan de Alter Postweg.

Geodaten - 51°39'23.9 6°57'38.2De plechtige onthulling op 15.09.2010.

Op 15.09.2010 werd het geschiedenisbord "De geschiedenis van Dorsten - station: rechtspraak" in het kader van een plechtige aan gelegenheid, in aanwezigheid van de president van de provinciale rechtbank van Essen, mevrouw Dr. Monika Anders en de voorzitter van het kantongerecht Dorsten, de heer Dr. Hans-Jürgen Fischedick, door de burgemeester van de stad Dorsten, de heer Lambert Lütkenhorst, officieel onthuld.

De plechtige onthulling door mevrouw Dr. Monika Anders met ondersteuning door Lambert Lütkenhorst

Voor de gebeurtenis waren onder anderen vertegenwoordigers van de stad Dorsten, de lionsclub Dorsten-Hanse, van het Gymnasium Petrinum en ook sponsoren uitgenodigd.

De burgemeester hield een feestelijke rede.

In aansluiting nodigde het kantongerecht uit voor een ontvangst.

De feestelijkheid in het kantongerecht.

De vertegenwoordigers van het kantongerecht die de uitnodiging hadden
gedaan, lieten zich ter afsluiting fotograferen.

De vertegenwoordigers van de justitie.