[Rundweg neuere Geschichte]

De geschiedenis van Dorsten - Station 22: de scheepsvaart.

Het bord werd aan het kanaal onthuld en later overgeplaatst naar het zwembad Atlantis.

Het 22. geschiedenisbord, ter herinnering aan de scheepsvaart in Dorsten en over het Wesel-Datteln-kanaal kon zonder nattigheid van boven onthuld worden. Op het museumsschip stond een kleine muziekband waarvan de tonen door de wind werden overgewaaid en zo met de in de achtergrond dompelende boten bijdroeg aan een plezierige atmosfeer.

De stad Dorsten stelde samen met de Lionsclub en enige scholieren van het gymnasium Petrinum het bord samen. "Het was wel een spoedopdracht deze keer", zei burgemeester Lütkenhorst, tenslotte moest het geschiedenisbord op tijd klaar zijn voor het 75 jarige jubileum van het kanaal. "Het beton is nog maar net hard geworden en er ligt nog wat zand eromheen", bemerkte Lütkenhorst lachend.

De tafel meldt hoe de romeinen begonnen met de scheepsvaart op de Lippe en hoe in 1915 begonnen werd met het graven van het kanaal. Het werk werd onderbroken door de oorlogen en werd pas later klaar zodat het kanaal pas in 1930 werd geopend. (Dorstener krant van 04.06.2005)12 v. - 16 n. Chr.

_

De romeinen rukken op in het "vrije land der Germanen". Zij gebruiken de Lippe voor transport en stichten in de omgeving van Holsterhausen meerdere legerkampen.

Paus Innocentius IV keert in triompf uit zijn verbanning in Frankrijk terug naar Rome.

De

_

1251

_

De aartsbisschop van Keulen verleent Dorsten stadsrechten. De lippe heeft als handelsroute een grote betekenis voor de economische opbloei van de stad, zodanig dat Dorsten lid wordt van het Hanseverband. Bovendien ontstaan in de volgende eeuwen talrijke scheepswerven ("stellungen") in het dal van de lippe.

1766

_

De pruisische regering richt in de nabijheid van de stadt het "steenkoolhuis", het "Kohlhaus", op. Hier wordt de steenkool die over een landweg, de steenkoolweg van Gahlen, ("Gahlener Kohlenweg") uit de mijnen aan de roer naar toe gebracht, op schepen geladen en over de lippe naar het nederrijngebied en Nederland getransporteerd.

De scheepswerf

19. Jh.

_

Als gevolg van de industrialisatie en de uitbreiding van het spoorwegnet wordt de scheepvaart over de lippe (Het Treideln), beeindigd. Tegen de konkurrentie door grotere schepen van ijzer kunnen de in Dorsten gebouwde houten schepen niet op zodat de scheepsbouw geen betekenis meer heeft.

Alber Einstein publiceert zijn relativiteitstheorie.

_

1915

_

De staat Pruisen begint de aanleg van het Wesel-Datteln-kanaal (WDK), hetgeen door de oorlog en de verwarringen daarna vertraging oploopt. Om een zo recht mogelijk verloopte verkrijgen dat het ook voor grotere schepen mogelijk maakt er door te varen, moet de lippe in Dorsten over een lengte van 3,6 km naar het noorden verlegd worden.

De oude houten brug over de lippe moet wijken voor de nieuwe brug.

Die alte Holzbrücke über der Lippe muss der neuen Kanalbrücke weichen.

_

1930

_

Het kanaal wordt voor de scheepvaart geopend. Het verbindt de rijn met het Dortmumd-Ems-kanaal. De nieuwe waterweg is 60 km lang, 34,5 m breed en heeft een diepte van 3,5 m.

Het verschil in hoogte tussen Wesel en Datteln is ongeveer 43 m en wordt overbrugd met zes sluisen.

1945

_

Het opblazen van bruggen net voor het einde van de oorlog brengt de scheepsvaart tot stilstand.

De franse minister voor buitenlandse zaken Schuman ontwerpt een plan om Europa te verenigen (Schuman Plan).

_

1950

_

Nadat het kanaal weer in gebruik genomen werd, wordt ook weer het transportvolume van voor de oorlog bereikt.

Armin Hary wint bij de olympische spelen in Rome de 100 m in 10,0 seconden.

_

1960 - 1989

_

De aanleg van tweede, paralelle, sluisen (1960-1970) en de uitbreiding van het kanaal (1966-1989) maken een gestage toename van het scheepsverkeer mogelijk.

De afmeerkade en de sluis.

2005

_

In het jaar dat het kanaal 75 jaar bestond werden ongeveer 23.000 binnenvaartschepen doorgesluisd. Met de industriehaven Dorsten heeft het "Interkommunale Industriepark" een eigen. direkte, verbinding met het europeesche net van waterwegen.

[zurück]


Daten und Fakten

Eröffnung - 02 Juni 2005.

Adresse - De Konrad Adenauer-platz 1, 46282 Dorsten

Geodaten - 51°40'00.99 6°57'52.38De overdracht in 2005.

De eerste plaats van het geschiedenisbord aan de promenade langs het kanaal.

Het belang van het kanaal is in de loop der tijd veranderd van een puur industriele transportweg tot ook interessant voor touristen en deze ontwikkeling moet gestimuleerd worden volgens Lütkenhorst.

Voor de sluis.

Er moet een verbinding geschapen worden tussen oud en nieuw, tussen traditie en vooruitstrevendheid, dan zal het kanaal en zijn omgeving ook voor de toekomst attraktief blijven.

Het kleinste museum in Dorsten.

Voor het zwembad Atlantis heeft een schip het anker uitgeworpen. Vanaf nu nodigt het nagebouwde vrachtschip, de "Dorstener Aak" geinteresseerden er toe uit zich te verdiepen in de geschiedenis van de stad, de rivier de lippe en de toenmalige scheepsvaart.

De trotse burgemeester, Tobias Stockhoff, voor het nagebouwde vrachtschip.

Der stolze Bürgermeister vor dem Nachbau des Lastschiffes

De tweede overdracht op 4 juli 2019.

Naast de opening van de tentoonstelling werd ook het geschiedenisbord over de scheepsvaart in Dorsten voor de aak overgedragen. Voordien stond het aan het kanaal.

„Dort stand sie etwas auf verlorenem Posten“, so Dr. Josef Ulfkotte.